Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ตุรกี ประเทศที่เชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดี และยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย ตุรกีมีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว  ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ก่อนคริสตกาล ตุรกีเป็นนครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอย และม้าไม้อันลือลั่น อิสตันบูล อดีตเมืองหล่วงแห่ง 3 อาณาจักร ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน เป็นเมืองเดียวของตุรกีที่มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีปคือทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลียน) และทวีปยุโรป (ฝั่ง Trace ของบอกฟอรัส) โดยทั้ง 2 ทวีป ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลามาร์มารา และช่องแคบ ดาร์ดาแนลส์ ซี่งน่าไปสัมผัสซักครั้งในชีวิต ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ตุรกีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ตุรกีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ตุรกีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ตุรกีอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ
 
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 28 รายการ

ทัวร์ตุรกี : Hot..Hot Turkey (241117)

THP3-KC-TR-13OCT-24NOV17

ID : 17598

อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus-กรุงทรอย
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.60 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-20 ต.ค.60
20-27 ต.ค.60
03-10 พ.ย.60
17-24 พ.ย.60
24 พ.ย.-01 ธ.ค.60
ราคา 28,999.-

ทัวร์ตุรกี : Popular Turkey (291217)

THP3-W5-TR-13OCT-29DEC17

ID : 17595

อิสตันบูล-พระราชวัง Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค
เมืองเปอร์กามัม-วิหารแดง-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-21 ต.ค.60
17-25 พ.ย.60
08-16 ธ.ค.60
ราคา 29,888.-
26 ธ.ค.60-03 ม.ค.61
28 ธ.ค.60-05 ม.ค.61
29 ธ.ค.60-06 ม.ค.61
ราคา 30,888.-

ทัวร์ตุรกี : Switch Popular Turkey (271217)

THP3-W5-TR-11OCT-27DEC17

ID : 17590

สุสานอตาเติร์ก–คัปปาโดเกีย–ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – โรงงานเครื่องหนัง-คูซาดาสึ
เปอร์กามัม–วิหารแดง–ม้าไม้ทรอย-AY AVALIK 
อิสตันบูล–พระราชวังทอปกาปึ–Blue Mosque
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-19 ต.ค.60
12-20 ต.ค.60
16-24 ต.ค.60
09-17 พ.ย.60
23 พ.ย.-01 ธ.ค.60
04-12 ธ.ค.60
07-15 ธ.ค.60
ราคา 29,888.-
25 ธ.ค.60-02 ม.ค.61
27 ธ.ค.60-04 ม.ค.61
ราคา 30,888.-

ทัวร์ตุรกี : EASY FANTASTIC IN TURKEY (051217)

THZ2-TK-TR-31OCT-5DEC17

ID : 17864

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส
บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง-ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี – พระรางวัลโดลมาบาห์เช 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 60
08 – 16 พฤศจิกายน 60
13 – 21 พฤศจิกายน 60
ราคา 29,900.-
05 – 13 ธันวาคม 60
ราคา 31,900.-

ทัวร์ตุรกี : Andaman To Wonderful Turkey บินตรง ภูเก็ต-อิสตันบูล (291017)

THP6-TK-TR-18JUL-29OCT17

ID : 15032

ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา-มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
กรุงอังคาร่า
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-25 ก.ค. / 23-30 ก.ค. / 07-14 ส.ค.60
13-20 ส.ค. / 03-10 ก.ย./10-17 ก.ย.60
17-24 ก.ย. / 24 ก.ย.-01 ต.ค. / 01-08 ต.ค.60
08-15 ต.ค.15-22 ต.ค. / 22-29 ต.ค.60
ราคา 29,900.-

ทัวร์ตุรกี : Turkey Big Surprise 8 วัน 6 คืน (251117)

THC1-QR-TR-22SEP-25NOV17

ID : 16738

อังการ่า – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – นครใต้ดิน
ชมระบำหน้าท้อง-คอนย่า – ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส– อิชเมียร์
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย-ชานัคคาเล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-แกรนด์บาซาร์
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.60 ราคาเริ่มต้น 29,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 29 ก.ย.60
7 – 14, 14 – 21 ต.ค.60
4 – 11, 8 – 15, 11 – 18 พ.ย.60
18 – 25, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค.60
ราคา 29,911.-

ทัวร์ตุรกี : Super Shock Turkey (020118)

THP3-KC-TR-17OCT17-2JAN18

ID : 17596

อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-กรุงทรอย
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองปามุคคาเล่
เมืองเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย -เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ
เมืองคัปปาโดเกีย-Belly Dance-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-นครใต้ดิน
Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวัง TopkapI-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองอัสตาน่า
หอคอยไบเทเร็ก- Khan Shatyr Entertainment Center
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,998-31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ต.ค.–8 พ.ย. 60
14-22 พ.ย. 60
28 พ.ย.-6 ธ.ค. 60
ราคา 29,998.-
17-25 ต.ค.60
ราคา 30,888.-
5-13 ธ.ค. 60
02-10 ม.ค. 61
ราคา 31,999.-

ทัวร์ตุรกี : Surprise Turkey (301217)

THP3-TK-TR-23SEP-30DEC17

ID : 17589

อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย 
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,998-35,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-30 ก.ย.60
29 ก.ย.-06 ต.ค.60
10-17 พ.ย.60
17-24 พ.ย.60
ราคา 29,998.-
07-14 ต.ค.60
12-19 ต.ค.60
13-20 ต.ค.60
14-21 ต.ค.60
15-22 ต.ค.60
16-23 ต.ค.60
ราคา 30,888.-
02-09 ธ.ค.60
03-10 ธ.ค.60
22-29 ธ.ค.60
ราคา 32,888.-
19-26 ต.ค. 60
20-27 ต.ค. 60
ราคา 32,999.-
25 ธ.ค.-01 ม.ค.61
26 ธ.ค.-02 ม.ค.61
27 ธ.ค.-03 ม.ค.61
28 ธ.ค.-04 ม.ค.61
29 ธ.ค.-05 ม.ค.61
30 ธ.ค.-06 ม.ค.61
ราคา 35,555.-

ทัวร์ตุรกี : Highlight Turkey 9 Days (111217)

THG3-TK-TR-3NOV-11DEC17

ID : 18048

อิสตันบูล-ชานัคคาเล-ทรอย-ไอวาลิค
เพอร์กามัม-เอเฟซุส-คูซาดาซึ-ปามุคคาเล
คอนยา-คัปปาโดเกีย-อังการา
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-11 พ.ย. 60
10-18 พ.ย. 60 
17-25 พ.ย. 60
21-29 พ.ย. 60
28 พ.ย.-6 ธ.ค.60
4-12 ธ.ค. 60
11-19 ธ.ค. 60
ราคา 29,999.-

ทัวร์ตุรกี : Wonder Turkey 8 days (291017)

THG3-KU-TR-15-29OCT17

ID : 16573

อิสตันบูล-ทรอย-เพอร์กามัม
คูซาดาซึ-เอเฟซุส-ปามุคคาเล
คัปปาโดเกีย-อังการ่า
สายการบิน : KUWAIT AIRWAYS (KU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 30,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-22 ต.ค. 60
22-29 ต.ค. 60
29 ต.ค.-5 พ.ย. 60
ราคา 30,990.-

ทัวร์ตุรกี : ESB-QR002 Ottoman Empire 9 วัน 7 คืน (051117)

THC1-QR-TR-28OCT-5NOV17

ID : 17808

อังการ่า – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – นครใต้ดิน-ชมระบำหน้าท้อง
คอนย่า–ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย–ชานัคคาเล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
แกรนด์บาซาร์-พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 31,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ต.ค.- 5 พ.ย.60
ราคา 31,911.-

ทัวร์ตุรกี : TK01 TURKEY DELUXE 9D6N BY TK (051217)

THZ1-TK-TR-10OCT-5DEC17

ID : 16854

อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์
โชว์ระบำหน้าท้อง-คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส
คูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส-ทรอย-พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 31,999-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 18 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม–01 พฤศจิกายน 2560
08 – 16 พฤศจิกายน 60
15 – 23 พฤศจิกายน 60
22 – 30 พฤศจิกายน 60
ราคา 31,999.-
05 – 13 ธันวาคม 2560
ราคา 34,999.-

ทัวร์ตุรกี : Hello Nevşehir : Turkey 8 วัน 5 คืน (281217)

THC1-TK-TR-9NOV-28DEC17

ID : 16249

เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-ทรอย–ชานัคคาเล – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 34,900-38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-16,16-23,23–30,30 พ.ย.-7 ธ.ค.60
2-9,4-10,14 -21 ธ.ค.60
ราคา 34,900.-
26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค.61,28 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61
ราคา 38,900.-

ทัวร์ตุรกี : Spirit Of Turkey 8 วัน 5 คืน (271017)

THC1-TK-TR-10SEP-27OCT17

ID : 16246

เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย–คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล-อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.60 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค.60
6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย.60
ราคา 34,900.-

ทัวร์ตุรกี : Izmir in love : Turkey 8 วัน 5 คืน (291217)

THC1-TK-TR-5OCT-29DEC17

ID : 16248

อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮาเยียโซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 37,900-41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-12,19-26,26 ต.ค.-2 พ.ย.60
1-8,3-10 พ.ย.60
1-8, 3-10,7-14 ธ.ค.60
ราคา 37,900.-
21-28, 27 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.60-5 ม.ค.61
ราคา 41,900.-

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ตุรกี แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางตุรกี ลองใช้บริการทัวร์ตุรกี ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ตุรกีดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ตุรกี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวตุรกีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศตุรกี
ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณเทรซบนคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในยุโรปใต้เช่นกัน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน ..
เมืองหลวง: อังการา
รหัสโทรศัพท์: +90
สกุลเงิน: ลีราใหม่ตุรกี
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: อับดุลลา กูล

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก