Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์อินเดีย เราก็มักจะกล่าวว่าอินเดียไม่ได้เป็นประเทศที่มีแต่ทวีปยืดออกจากยอดแข็งของเทือกเขาหิมาลัย ที่พืชพรรณเขตร้อนของเส้นขอบขยายตัวครอบคลุม ช่วงที่เปรียบมิได้ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมและผู้คนเดินไปตามถนนของเมืองอินเดีย และคุณจะได้กระทบไหล่กับตัวแทนของคนทั้งโลก ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวการดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ ตามรอยพระพุทธเจ้า สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุสินารา  สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สารนาถ  ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน ลุมพินี  สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์อินเดียทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์อินเดียให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์อินเดียอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์อินเดียอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***



เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

พบทั้งหมด 43 รายการ

ทัวร์อินเดีย : GAY-WE001 อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน (170318)

THG1-WE-IN-8NOV17-17MAR18

ID : 18292

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
กุสินารา –ลุมพินี-สาวัตถี – พาราณสี
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-15 พ.ย.60
28 พ.ย.-05 ธ.ค.60
03 – 10 ธ.ค.60
05 – 12 ธ.ค.60
13 – 20 ม.ค.61
08 – 15 ก.พ.61
01 – 08 มี.ค.61
17 – 24 มี.ค.61
ราคา 48,900.-

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน (051217)

THG1-TG-IN-8NOV-5DEC17

ID : 16690

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
กุสินารา – ลุมพินี-สาวัตถี – พาราณสี
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-15 พ.ย. 60
28 พ.ย.  – 05 ธ.ค. 60
03 – 10 ธ.ค. 60
05 – 12 ธ.ค. 60
ราคา 48,900.-

ทัวร์อินเดีย : MIRACLE INDIA แคชเมียร์+ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 8 วัน 7 คืน (301217)

THH1-AI-IN-9-30DEC17

ID : 18283

เดลลี- เมืองอัครา-เมืองชัยปุระ
ศรีนาคา-พาฮาลแกม – ศรีนาคา
หุบกุลมาร์ค
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 49,900-51,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-16 ธ.ค.60
ราคา 49,900.-
30 ธ.ค.60- 6 ม.ค.61
ราคา 51,900.-

ทัวร์อินเดีย : ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 7 วัน 6 คืน (301217)

THT20-WE-IN-21OCT-30DEC17

ID : 15453

เมืองพาราณสี-ชมพิธีอารตีบูชา
ตำบลพุทธคยา-บ้านนางสุชาดา
เมืองนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ
เมืองราชคฤห์-เมืองไวสาลี
พระมหาสถูปแห่งเกสริยา
เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป
พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์
เมืองลุมพินี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตวัน
กุฎิพระพุทธเจ้า-พระโมคคัลลา-พระสิวลี 
เมืองลัคเนาว์ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 27 ตุลาคม 60
25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 60 
2  - 8 ธันวาคม 60
9 – 15 ธันวาคม 60
28 ธันวาคม 60-3 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60-5 มกราคม 61
ราคา 49,900.-

ทัวร์อินเดีย : นมัสการ...อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 8 วัน 7 คืน (021217)

THT20-AI-IN-21OCT-2DEC17

ID : 15449

เมืองหลวงเดลลี-เมืองอัครา
เมืองชัยปุระ-แคว้นจามมู
แคชเมียร์-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค  
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 28 ตุลาคม 2560
2 – 9 ธันวาคม 2560
ราคา 49,900.-

ทัวร์อินเดีย : จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล (301217)

THT16-WE-IN-19NOV-30DEC17

ID : 16368

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาเก่า
พาราณสี-สารนาถ – กุสินารา
ลุมพินี-สาวัตถี-ลัคเนาว์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 26 พฤศจิกายน 2560
30 ธันวาคม – 6 มกราคม 2561
ราคา 54,900.-

ทัวร์อินเดีย : ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ ทัชมาฮาล แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน (301217)

THT20-AI-IN-21OCT-30DEC17

ID : 15454

เมืองเดลลี-เมืองอัครา 
เมืองพาราณสี-ตำบลพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา
หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์
เมืองไวสาลี-พระมหาสถูปแห่งเกสริยา
เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป
พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์
เมืองลุมพินี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตวัน
กุฎิพระพุทธเจ้า-พระโมคคัลลา-พระสิวลี  
เมืองลัคเนาว์
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 29 ตุลาคม 60
2  - 10 ธันวาคม 60
4 – 12 ธันวาคม 60
26 ธันวาคม 60-3 มกราคม 61
27 ธันวาคม 60-4 มกราคม 61
29 ธันวาคม 60-6 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60-7 มกราคม 61
ราคา 56,900.-

ทัวร์อินเดีย : รัฐคุชราต 12 DAYS 10 NIGHTS (271217)

THH1-9W-IN-27DEC17-7JAN18

ID : 18278

เมืองภวนคร-  เมืองปาลิตนะ-เมือง Diu-เมืองโสมนาถ
อุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์ –เมืองจูนาคระห์
Little Ranns Of Kutch-แรนน์แห่งกุจน้อย
เมืองโมเดรา-เมืองปาทัน Patan-เมืองสิทธุ์ปูร์
เมืองโพชินา
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธันวาคม 2560-7 มกราคม 2561
ราคา 58,888.-

ทัวร์อินเดีย : มนต์เสน่ห์ราชสถาน 12 วัน 10 คืน (271217)

THT20-TG-IN-2-27DEC17

ID : 15452

เมืองหลวงเดลี –  เมืองมันดาวา-เมืองนาวาครห์
เมืองบิคาเนอร์-เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง
เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า-รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์   
เมืองพุชการ์-เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู-เมืองอัครา  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 65,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2 - 13 ธันวาคม 60
ราคา 69,900.- (6 – 8  ท่าน)
ราคา 65,900.- (10 – 15 ท่าน)
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61
ราคา 75,900.- (6 – 8 ท่าน)
ราคา 71,900.- (10 – 15 ท่าน)

ทัวร์อินเดีย : ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล อชันตา 11 วัน 9 คืน (090118)

THT20-AI-IN-9FEB17-9JAN18

ID : 12577

เมืองเดลลี - เมืองพาราณสี - ตำบลพุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - เมืองนาลันทา
หลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ - เมืองไวสาลี พระมหาสถูปแห่งเกสริยา
เมืองกุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป พุทธวิหารปรินิพพาน มกุฏพันธเจดีย์
เมืองลุมพินี - มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี วัดไทยลุมพินี   เมืองสาวัตถี 
วัดเชตวัน - กุฎิพระพุทธเจ้า - พระโมคคัลลา - พระสิวลี - เมืองลัคเนาว์
เมืองมุมไบ - เมืองออรังกาบาด - หมู่ถ้ำอชันตา (ถ้ำปิดวันจันทร์)
เมืองออรังกาบัด - หมู่ถ้ำเอลโลร่า - เมืองออรังกาบาด - เมืองมุมไบ 
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 19 กุมภาพันธ์ 60  (วันมาฆบูชา)
18 – 28 มีนาคม 60 
21 – 31 ตุลาคม 60 (วันปิยมหาราช)
2  - 12 ธันวาคม 60 (วันพ่อ)
4 – 14 ธันวาคม 60 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)
26 ธันวาคม60-5มกราคม61 (วันปีใหม่)
27 ธันวาคม60-6มกราคม61 (วันปีใหม่)
28 ธันวาคม60-7มกราคม61 (วันปีใหม่)
29 ธันวาคม60-8มกราคม61 (วันปีใหม่)
30 ธันวาคม60-9มกราคม61 (วันปีใหม่)
ราคา 65,900.-

ทัวร์อินเดีย : จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล (311217)

THT16-WE-IN-19OCT-31DEC17

ID : 16367

พุทธคยา – พาราณสี-กุสินารา
ลุมพินี – กาฐมัณฑุ-บัตตาปูร์–นากาโก๊ต
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 26 ตุลาคม 2560
23 - 30 พฤศจิกายน 2560
31 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561
ราคา 67,900.-

ทัวร์อินเดีย : ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล อชันตา 12 วัน 10 คืน (301217)

THT20-AI-IN-21OCT-30DEC17

ID : 15455

เมืองเดลลี-เมืองพาราณสี-ตำบลพุทธคยา
บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ
เมืองราชคฤห์-เมืองไวสาลี-พระมหาสถูปแห่งเกสริยา
เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหารปรินิพพาน
มกุฏพันธเจดีย์-เมืองลุมพินี-มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี
วัดไทยลุมพินี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตวัน-กุฎิพระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลา-พระสิวลี-เมืองลัคเนาว์-เมืองมุมไบ
เมืองออรังกาบาด-หมู่ถ้ำอชันตา (ถ้ำปิดวันจันทร์)
หมู่ถ้ำเอลโลร่า
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 67,900-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 60
2  - 13 ธันวาคม 60
4 – 15 ธันวาคม 60
ราคา 67,900.-
26 ธันวาคม 60-6 มกราคม 61
27 ธันวาคม 60-7 มกราคม 61
28 ธันวาคม 60-8 มกราคม 61
29 ธันวาคม 60-9 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60-10 มกราคม 61
ราคา 69,900.-

ทัวร์อินเดีย : จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล (011217)

THT16-WE-IN-7OCT-1DEC17

ID : 16366

พุทธคยา-ราชคฤห์-พาราณสี-กุสินารา
ลุมพินี-สาวัตถี-ลัคเนาว์-อัคระ-เดลลี
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.60 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 - 16 ตุลาคม 2560
10 - 19 พฤศจิกายน 2560
1 - 10 ธันวาคม 2560
ราคา 69,900.-

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์อินเดีย แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางอินเดีย ลองใช้บริการทัวร์อินเดีย ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์อินเดียดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ..
เมืองหลวง: นิวเดลี
รหัสโทรศัพท์: +91
ประชากร: 1.237 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ทวีป: ทวีปเอเชีย
ภาษาราชการ: ภาษาฮินดี, ภาษาอังกฤษ

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก