Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 44 รายการ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 23888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY FD003 อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8วัน 7คืน (220319)


THG1-FD-IN-25JAN-22MAR19

ID : 25184

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-เวสาลี-กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล)-สาวัตถี-พาราณสี
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ : 25 ม.ค. - 01 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
วันที่ : 01 - 08 ก.พ. 62
วันที่ : 08 - 15 ก.พ. 62
วันที่ : 01 - 08 มี.ค. 62
วันที่ : 22 - 29 มี.ค. 62
ราคา 24,888.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD01A อินเดีย-เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ 6 วัน 5 คืน (150319)


THF4-FD-IN-5DEC18-15MAR19

ID : 24841

บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา
เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์
พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน
เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-12 ธันวาคม 61
ราคา 23,900.-
05-10 ธันวาคม 61
26-31 ธันวาคม 61
18-23 มกราคม 62
25-30 มกราคม 62
27 ก.พ.-04 มี.ค.62
08-13 มีนาคม 62
15-20 มีนาคม 62
ราคา 24,900.-
15-20 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 25,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (180319)


THB11-FD-IN-4-18MAR19

ID : 26212

พุทธคยา - พาราณสี - ลุมพินี
กุสินารา – เวสาลี - ปัตนะ 
นาลันทา - ราชคฤห์ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 มี.ค.62-10 มี.ค.62
ราคา 24,900.-
18 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY-FD001 อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน (040319)


THG1-FD-IN-31DEC18-4MAR19

ID : 24771

พุทธคยา – พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ลุมพินี-กุสินารา – เวสาลี -  ปัตนะ
ราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - นาลันทา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ธ.ค.61 – 06 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
14-20 ม.ค. 62
04-10 มี.ค. 62
ราคา 26,888.-
18-24 ก.พ. 62
ราคา 27,888.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD02A สักครั้งหนึ่งในชีวิต สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน (200319)


THF4-FD-IN-5DEC18-20MAR19

ID : 24845

บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-คยา
เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
พระพุทธรูปองค์ดำ-นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน
เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน
เนปาล-ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-21 ธันวาคม 61
04-11 มกราคม 62
ราคา 26,900.-
19-26 ธันวาคม 61
09-16 มกราคม 62
11-18 มกราคม 62
23-30 มกราคม 62
08-15 กุมภาพันธ์ 62
22 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 62
08-15 มีนาคม 62
13-20 มีนาคม 62
15-22 มีนาคม 62
20-27 มีนาคม 62
ราคา 28,900.-
5-12 ธันวาคม 61
21-28 ธันวาคม 61
ราคา 29,900.-
26 ธันวาคม 61 - 02 มกราคม 62
28 ธันวาคม 61 - 04 มกราคม 62
ราคา 32,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 26991.-

ทัวร์อินเดีย : FT-SXR TG01C อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (260419)


THF4-TG-IN-11MAR-26APR19

ID : 26257

เดลลี-อักรา-ทัชมาฮาล-ป้อมอักรา
ฟาเตห์ปูร์ สิกรี-ศรีนาคา-สวนชาลิมาร์
สวนนิชาท-กุลมาร์ค-มัสยิดจามา
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง-โซนามาร์ค
วัดอักชาร์ดัม-ช้อปปิ้งจันปาท-อินเดียเกต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,991-30,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-17 มี.ค.62
ราคา 26,991.-
25-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-04 เม.ย.62
15-21 เม.ย.62
ราคา 29,991.-
06-12 เม.ย.62
26 เม.ย.-02 พ.ค.62
ราคา 30,991.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์อินเดีย : CZDEL02 AMAZING KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน (270419)


THZ1-9W-IN-9MAR-27APR19

ID : 25490

กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า
เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล
สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
ทะเลสาบดาล-สวนแอปเปิ้ล
พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย 
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 14 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
14 – 19 มีนาคม 2562
22 – 27 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 27,999.-
06 – 11 เมษายน 2562
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
ราคา 28,999.-
11 – 16 เมษายน 2562
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย-เนปาล กราบครบสี่สังเวชยสถาน 9 วัน 6 คืน (150319)


THH9-WE-IN-13OCT18-15MAR19

ID : 24146

ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา-นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์
เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 21 Oct 18 
11 - 19 Jan 19 
20 - 28 Jan 19 
16 - 24 Feb 19 
01 - 09 Mar 19 
15 - 23 Mar 19 
ราคา 26,999.-
16 - 24 Oct 18 
19 - 27 Oct 18 
ราคา 29,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 27999.-

ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน (281219)


THT20-WE-IN-30JAN-28DEC19

ID : 26056

เมืองชัยปุระ-เมืองอัครา 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62
6-10/13-17/20-24/27 ก.พ.-3 มี.ค.62
6-10/13-17/20-24/27 -31 มี.ค.62
ราคา 27,999.-
3-7/10-14/17-21/24-28 เม.ย.62
2-6/16-20/23-27/30 ต.ค. – 3 พ.ย. 62
6-10/13-17/20-24/27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
4-8/11-15/18-22/25-29 ธ.ค.62
ราคา 28,999.-
28 ธันวาคม 2562 -  1 มกราคม 2563
ราคา 29,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์อินเดีย : GO2SXR-SG003 Summer In Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (030519)


THG1-SG-IN-22MAR-3MAY19

ID : 24773

เดลลี–ศรีนาคา-แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาบากห์
กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว)-โซนามาร์ค
ชมเทือกเขาหิมาลัย-ล่องเรือซิคาร่า (รวมค่าล่องเรือ)
อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-27 มีนาคม 2562
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
03-08 พฤษภาคม 2562
ราคา 28,888.-
06-11 เมษายน 2562
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
11-16 เมษายน 2562
12-17 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
ราคา 30,888.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์อินเดีย : FT-DEL TG06D นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลลี 5 วัน 2 คืน (080319)


THF4-TG-IN-1-8MAR19

ID : 26390

เดลลี-อักรา-ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล
ฟาเตห์ปูร์ สิกรี-ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
พระราชวังแอมเบอร์-ผ่านชม จาลมาฮาล
ฮาวา มาฮาล-ซิตี้ พาเลส-หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์
กุตับมีนาร์-ประตูอินเดีย-รัชตะปติบาวัน-รัฐสภา
ราชกัฎ-ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
ราคา 29,999.-
08-12 มี.ค.62
ราคา 30,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 31900.-

ทัวร์อินเดีย : Kashmir Tajmahal Snow Lover 6 วัน 4 คืน (220319)


THH1-SG-IN-11JAN-22MAR19

ID : 25095

เดลลี-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค
ศรีนาคา-โซนามาร์ค-อัคระ
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16 , 25-30 ม.ค.62
15-20 ก.พ.62
1-6,15-20 มี.ค.62
22-27 มี.ค.62
ราคา 31,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์อินเดีย : เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน (200319)


THH1-9W-IN-23JAN-20MAR19

ID : 25094

เดลลี-เมืองอัครา-ทัชมาฮาล
อัคราฟอร์ท-เมืองชัยปุระ
ซิตี้พาเลส-ฮาวามาฮาล
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ม.ค.62
6-10,20-24 ก.พ.62
6-10, 20-24 มี.ค.62
ราคา 32,900.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 32999.-

ทัวร์อินเดีย : Inlove เดลลี อัครา ชัยปุระ 4 วัน 3 คืน (281219)


THT20-AI-IN-30JAN-28DEC19

ID : 26058

เมืองหลวงเดลลี
เมืองอัครา-เมืองชัยปุระ 
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค.-3 ก.พ.62
6-10/13-17/20-24/ 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
6-10/13-17/20-24/ 27 มี.ค.- 1 เม.ย.62
2-6/9-13/16-20/23-27/ 30 ต.ค.-3 พ.ย.62
6-10/13-17/20-24/ 27 พ.ย-1 ธ.ค.62
4-8/11-15/18-22/ 25-29 ธันวาคม 2562
ราคา 32,999.-
28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563
ราคา 35,999.-
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 33333.-

ทัวร์อินเดีย : TULIP LOVER KASHMIR 6 วัน 4 คืน (170419)


THH1-SG-IN-3-17APR19

ID : 25871

เดลลี-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค
ศรีนาคา-โซนามาร์ค
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,333 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-8 เมษายน 2562
11-16 เมษายน 2562
12-17 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
17-22 เมษายน 2562
ราคา 33,333.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์อินเดีย เราก็มักจะกล่าวว่าอินเดียไม่ได้เป็นประเทศที่มีแต่ทวีปยืดออกจากยอดแข็งของเทือกเขาหิมาลัย ที่พืชพรรณเขตร้อนของเส้นขอบขยายตัวครอบคลุม ช่วงที่เปรียบมิได้ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมและผู้คนเดินไปตามถนนของเมืองอินเดีย และคุณจะได้กระทบไหล่กับตัวแทนของคนทั้งโลก ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวการดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ ตามรอยพระพุทธเจ้า สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุสินารา  สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สารนาถ  ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน ลุมพินี  สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์อินเดียทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์อินเดียให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์อินเดียอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์อินเดียอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์อินเดีย แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางอินเดีย ลองใช้บริการทัวร์อินเดีย ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์อินเดียดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์อินเดีย ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวอินเดียกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ..
เมืองหลวง: นิวเดลี
รหัสโทรศัพท์: +91
ประชากร: 1.237 พันล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ทวีป: ทวีปเอเชีย
ภาษาราชการ: ภาษาฮินดี, ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก