Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก็อต 4วัน 3คืน (220319)


THA7-SL-NP-7DEC18-22MAR19

ID : 25085

เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์
วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8 – 11 กุมภาพันธ์ 62
22 - 25 กุมภาพันธ์ 62
8 – 11 มีนาคม 62
15 - 18 มีนาคม 62
22 - 25 มีนาคม 62
ราคา 17,999.-
14 - 17 ธันวาคม 61
21 - 24 ธันวาคม 61
ราคา 18,999.-
7 – 10 ธันวาคม 61
28 - 31 ธันวาคม 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP02 สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน (220319)


THH9-SL-NP-2NOV18-22MAR19

ID : 24147

เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain) 
บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 05 Nov 18 
16 - 19 Nov 18 
08 - 11 Feb 19 
22 - 25 Feb 19 
08 - 11 Mar 19 
15 - 18 Mar 19 
22 - 25 Mar 19 
ราคา 19,999.-
14 - 17 Dec 18 
21 - 24 Dec 18 
ราคา 20,999.-
07 - 10 Dec 18 
28 - 31 Dec 18 
ราคา 21,999.-
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์เนปาล : ปันใจ ไปเนปาล กาฐมาณฑุ-ภัคตาปูร์-เมืองลลิตปูร์-นากาก็อต พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน (281218)


THH1-SL-NP-28SEP-28DEC18

ID : 23412

กาฐมาณฑุ-ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต-ยอดเขานากาก๊อต
พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์”-ช้อปปิ้งย่านทาเมล
กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ -สวะยัมภูนาถ(วัดลิง) 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.ย.-2 ต.ค.61
ราคา 19,999.-
26-29 ต.ค.61
ราคา 21,999.-
12-15 ต.ค.61
9-12,23-26 พ.ย.61
7-10,21-24 ธ.ค.61
ราคา 23,999.-
28-31 ธ.ค.61
ราคา 25,999.-
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (130419)


THA7-SL-NP-7DEC18-13APR19

ID : 25086

กาฐมัณฑุ-หมู่บ้านบันดิปูร์-เมืองโภครา
ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-19 DEC 18
22-27 JAN 19
12-17 MAR 19
26-31 MAR 19
ราคา 26,900.-
14-19 FEB 19
ราคา 27,900.-
7-12 DEC 2018
ราคา 28,900.-
28 DEC - 02 JAN 19
28 DEC – 02 JAN 19
29 DEC – 03 JAN 19
11-16 APR 19
13 – 18 APR 19
ราคา 30,900.-
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP03 เนปาล สุขใจที่ได้ไปเยือน 6 วัน 5 คืน (281218)


THH9-SL-NP-10OCT-28DEC18

ID : 24148

กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ
กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์- วัดตะเลชุ-วัดกุมารี-วัดตะเลจู
ประตูหนุมาน-ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาลีพร้อมทานอาหารค่ำ
หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-น้ำตกเดวิด
ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
เมืองโภครา-ซางรางก๊อต-แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ-ภัคตะปูร์
จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ -เมืองนากาก็อต
ชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต
ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เมืองมรดกโลกปาทันหรือปาทาน
วัดตะเลจูบาวานี-ชมวัดกฤษณะ   
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 14 Nov 18 
16 - 21 Nov 18 
14 - 19 Dec 18 
ราคา 26,900.-
07 - 12 Dec 18 
ราคา 28,900.-
10 - 15 Oct 18 
19 - 24 Oct 18 
ราคา 29,900.-
28 Dec 18 - 02 Jan 19
ราคา 30,900.-
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์เนปาล : GO2KTM-TG001 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (291218)


THG1-TG-NP-8-29DEC18

ID : 24769

กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-นากาก็อต-ยอดเขานากาก็อต
โภครา – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
ยอดเขาซารางก็อต-ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
ย่านทาเมล – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์
วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – สถูปโพธินาถ-สถูปสวยมภูนาถ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-12 ธ.ค. 61
ราคา 35,900.-
28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 38,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เนปาล ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเนปาลกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เนปาล เนปาลมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนและยังมีป่าที่สวยสดงดงามเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการไปเที่ยวเนปาลอยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม-พฤษภาคม ในช่วง ตุลาคม-พฤศจิกายน จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับ การเดินป่า ทิวทัศน์ของภูเขาจะมองเห็นได้ดีเยี่มและสภาพอากาศ อบอุ่น สบายๆ ในช่วง ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ก็ยังคนเป็นการเดินป่าเช่นเคย แต่อากาศจะหนาวเย็นกว่าเดิม และช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม สภาพอากาศจะดีที่สุดสำหรับการเดินป่า ดอกไม้ป่าจะบานสวยสดงมงามอย่างมาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าต้องไม่พาดกับทัวร์เนปาลอย่างแน่นอน ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เนปาลทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เนปาลให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เนปาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เนปาลอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เนปาล แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเนปาล ลองใช้บริการทัวร์เนปาล ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เนปาลดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เนปาล ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเนปาลกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเนปาล
ประเทศเนปาล หรือชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีน และประเทศอินเดีย เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในปี พ.ศ.
เมืองหลวง: กาฐมาณฑุ
สกุลเงิน: รูปีเนปาล
ประชากร: 27.47 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ทวีป: ทวีปเอเชีย
นายกรัฐมนตรี: ซูชิล คอยราลา
เพลงชาติ: สเยาง์ ถุงคา ผูลกา หามี
ระบบการปกครอง: สหพันธ์สาธารณรัฐ, สหพันธรัฐ, สาธารณรัฐ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก