Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 24 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 8 วัน 6 คืน (230518)

THB2-QF-NZ-20MAR-23MAY18

ID : 19404

ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ
ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ทะเลสาบเทคาโป–ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา
ซิดนีย์-ชมหาดบอนได-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์
บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์
ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง 
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 107,900-116,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 27 มีนาคม 2561
ราคา 116,900.-
23 – 30 พฤษภาคม 2561
ราคา 107,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS (110418)

THB2-QF-NZ-11-18APR18

ID : 19078

ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ
ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม
เดินทางสู่เมืองวานาก้า-ทะเลสาบเทคาโป  – ไคร้สท์เชิร์ช
อะคารัว ล่องเรือชมโลมา-ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์
บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์
ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง 
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 110,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 18 เมษายน 2561
ราคา 110,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI04 NORTH & SOUTH ISLAND [MFM-KAI] 9D7N (080418)

THG6-TG-NZ-10MAR-8APR18

ID : 20560

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ครอมเวลล์-เทคาโป  - ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์
ล่องเรือดูปลาวาฬ ณ ไคคูร่า-โรโตรัว – อโกรโดม
เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 117,000-118,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 มี.ค.61
ราคา 117,000.-
08 - 16 เม.ย.61
ราคา 118,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI03 SOUTH & NORTH ISLAND [MFM-FOX] 9D7N (080418)

THG6-TG-NZ-10MAR-8APR18

ID : 20561

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ไคร้สท์เชิร์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 119,500-121,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 มี.ค.61
ราคา 121,500.-
08 - 16 เม.ย.61
ราคา 119,500.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (120418)

THE9-SQ-NZ-20FEB-12APR18

ID : 19289

ไครสต์เชิร์ช – นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ฟ็อกซ์กลาเซียร์
ทะเลสาบวานากา – ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน) – แอร์โร่ทาวน์
ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ต – โอ๊คแลนด์
ขึ้นสกาย ทาวเวอร์ – หมู่บ้านฮอบบิท  – ถ้ำหนอนเรืองแสง
โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – เรนโบว์สปริง
เทาโป – เนเปียร์ – ปาล์มเมอร์ตัน นอร์ท – เวลลิงตัน 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 119,900-125,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-29 มี.ค.61
10-19 เม.ย.61
12-21 เม.ย.61
ราคา 119,900.-
20 ก.พ.-1 มี.ค.61
ราคา 125,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (120418)

THE9-SQ-NZ-30DEC17-12APR18

ID : 16627

ไคร์สท์เชิร์ช – นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์ – ฟ็อกซ์กลาเซียร์
ทะเลสาบวานาคา – ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน) – แอร์โร่ทาวน์
ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – อ๊อคแลนด์
ขึ้นสกาย ทาวเวอร์ – หมู่บ้านฮอบบิท  – ถ้ำหนอนเรืองแสง
โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม-เรนโบว์สปริง
เทาโป – เนเปียร์ – ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท –เวลลิงตัน 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 119,900-125,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-29 มี.ค.61
10-19 เม.ย.61
12-21 เม.ย.61
ราคา 119,900.-
30 ธ.ค.60 - 8 ม.ค.61
20 ก.พ.-1 มี.ค.61
ราคา 125,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand Nth & Sth 9 วัน (100418)

THB2-TG-NZ-10-18APR18

ID : 19079

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ชมหมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 126,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 -18 เมษายน 2561
ราคา 126,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Discovery New Zealand Nth & Sth 9 วัน (120418)

THB2-TG-NZ-12-20APR18

ID : 19077

อ็อคแลนด์-หอคอยสกาย ทาวเวอร์-ชมหมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์-ครอมเวล-วานาคา-เทคาโป
ไคร้สท์เชิร์ช- ล่องเรือที่อาคารัว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 126,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-20 เม.ย.61
ราคา 126,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (240318)

THN1-TG-NZ-20JAN-24MAR18

ID : 19564

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์–ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-ไคร้สเชิร์ช
ทะลสาบเทคาโป – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาบ็อบพีค & เล่นลูจ
ควีนส์ทาวน์-Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์
อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine-ชมวาฬที่ไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 129,900-131,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-28 มกราคม 2561
ราคา 131,900.-
20-28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 130,900.-
24 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ราคา 129,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด  นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ทัวร์นิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน ด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา  ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์นิวซีแลนด์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์นิวซีแลนด์ แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางนิวซีแลนด์ ลองใช้บริการทัวร์นิวซีแลนด์ ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน
เมืองหลวง: เวลลิงตัน
รหัสโทรศัพท์: +64
ทวีป: โอเชียเนีย
ประชากร: 4.433 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก