Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 22 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 97900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : New Zealand Tour 7D 5N (250718)


THB2-SQ-NZ-8MAY-25JUL18

ID : 21166

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น 
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ 
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ 
ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 97,900 - 98,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8 – 15 พฤษภาคม 2561
23 – 29 พฤษภาคม 2561
13 – 19 มิถุนายน 2561
20 – 26 มิถุนายน 2561
ราคา 97,900.-
6 – 12 กรกฎาคม 2561
25 – 31 กรกฎาคม 2561
ราคา 98,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 99900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : New Zealand 7DAYS5NIGHT (210718)


THB2-TG-NZ-16JUN-21JUL18

ID : 21170

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล
ควีนส์ทาวน์ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 99,900 - 103,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 11 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
ราคา 99,900.-
1 – 27 กรกฎาคม 2561
ราคา 103,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 107900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 04 NORTH & SOUTH ISLAND (210718)


THG6-TG-NZ-5MAY-21JUL18

ID : 21280

อ๊อคแลนด์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ลูท
ยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - แอร์โร่ทาวน์
เมืองทไวเซิล - ครอมเวลล์ – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 107,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 13 พฤษภาคม 2561
19 – 27 พฤษภาคม 2561
2 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 107,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 107900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 03 North & South ISLAND (210718)


THG6-TG-NZ-5MAY-21JUL18

ID : 21279

อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ลูท
ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - แอร์โรว์ทาวน์
ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
เมืองฮาส – Puzzling World - ทะเลสาบวานากา
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 107,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 13 พฤษภาคม 2561
19 – 27 พฤษภาคม 2561
2 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 107,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 107900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 02 NORTH & SOUTH ISLAND (210718)


THG6-TG-NZ-5MAY-21JUL18

ID : 21278

อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม
เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน
ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท
แอชเบอร์ตัน - เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่
พิคตัน - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ
ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า - ลูท - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 107,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 13 พฤษภาคม 2561
19 – 27 พฤษภาคม 2561
2 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 107,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 107900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8DAYS6NIGHT (240718)


THB2-QF-NZ-23MAY-24JUL18

ID : 21171

ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค
ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม
เมืองวานาก้า - ทะเลสาบเทคาโป  – ไคร้สท์เชิร์ช
อะคารัว ล่องเรือชมโลมา - หาดบอนได - อ่าวซิดนีย์
โอเปร่า เฮ้าส์ - สะพานฮาร์เบอร์ - บลูเม้าท์เท่านส์
นั่งรถรางลงหุบเขา - เคเบิลเวย์
เขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง 
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 107,900 - 109,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 30 พฤษภาคม 2561
13 – 20 มิถุนายน 2561 
20 - 27 มิถุนายน 2561 
ราคา 107,900.-
4 - 11 กรกฎาคม 2561
24 – 31 กรกฎาคม 2561
ราคา 109,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 119900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand tour New Zealand 9D7N (210718)


THB2-TG-NZ-5MAY-21JUL18

ID : 21168

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –
หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - โรโตรัว
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า
ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์
วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 119,900 - 122,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 13 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561
16 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 119,900.-
21 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 122,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด  นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ทัวร์นิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน ด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา  ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์นิวซีแลนด์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์นิวซีแลนด์ แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางนิวซีแลนด์ ลองใช้บริการทัวร์นิวซีแลนด์ ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน
เมืองหลวง: เวลลิงตัน
รหัสโทรศัพท์: +64
ทวีป: โอเชียเนีย
ประชากร: 4.433 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก