Logo TEC

info & activity

หมู่บ้านน้ำศักด์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai)หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดยามานะชิ

 

 

 

จุดเด่นอยู่ที่บ่อน้ำทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน ไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้แร่ธาตุต่างๆ มารวมกัน จนทำให้น้ำในบ่อมีความใสสะอาดเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งความใสของน้ำนี่เราสามารถมองเห็นตัวปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำได้เลยล่ะค่ะ

 

 

ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำภายในบ่อเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ ใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ่อน้ำนอกจากจะตักดื่มได้ ใครที่ได้ไปก็อย่าลืมเตรียมขวดไปด้วยล่ะ เพิ่มความสดชื่นและแข็งแรงกันให้เต็มที่ไปเลย

 

 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่