ทัวร์ญี่ปุ่น : SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO DREAM 5D3N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น : SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น : BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N BY HX

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOTTORI KURASHIKI OSAKA 5D3N BY XJ

ดูทั้งหมด

INFO & ACTIVITY

Kimchi Pocket Wifi เกาหลี

Kimchi Pocket Wifi เกาหลี

-เช่า Pocket Wifi สำหรับท่องเที่ยวประเทศเกาหลี -Pocket Wifi เกาหลี รองรับ 4G LTE เครือข่าย LGU+ ครอบคลุมทั่วประเทศเกาหลีใต้ -เช่า Pocket Wifi เกาหลี ความเร็วระดับ Hi-Speed 4G LTE -เชื่อมต่อได้ 4-6 Devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ) -ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 ชั่วโมง

Wasabi Pocket Wifi ญี่ปุ่น

Wasabi Pocket Wifi ญี่ปุ่น

wifi สำหรับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น -อุปกรณ์ POCKET WIFI รองรับ 4G LTE กับเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น -ความเร็วระดับ Hi-Speed 4G LTE -เชื่อมต่อได้ 4-6 devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ) -ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 ชั่วโมง


ดูทั้งหมด

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่